24 Aug

Selo Dučevac

DUČEVAC je stočarsko naselje razbijenog tipa (sa 13 mahala) na padinama 2 planinska vrha: Golemi Stol i Čuka. Po legendi stanovništvo je učestvovalo ...

24 Aug

Selo Zvonce

ZVONCE je pogranično (prema Bugarskoj) naselje razbijenog tipa. Po predanju naziv naselja potiče od...

24 Aug

Selo Jasenov Del

JASENOV DEL je pogranično (prema Bugarskoj) stočarsko naselje razbijenog tipa (sa 15 mahala) na strmim severnim padinama planine Ruj. Naziv...

24 Aug

Selo Kaludjerevo

KALUĐEREVO je ratarsko- stočarsko naselje razbijenog tipa (sa 16 mahala) između 3 planinska vrha: ...

24 Aug

Selo Kijevac

KIJEVAC je ratarsko- stočarsko naselje razbijenog tipa (sa 5 mahala) na padinama Golemog Stola. Starija ...