24 Aug

Selo Strelac

STRELAC je ratarsko- stočarsko naselje razbijenog tipa (sa 9 zaseoka- mahala) pored reke Murgovice. Po predanju naziv potiče od izrade strela ili od viteškog takmičenja sa ...

24 Aug

Selo Studena

STUDENA je ratarsko- stočarsko naselje razbijenog tipa (sa 14 zaseoka- mahala) u izvorišnom delu reke Murgovice. U okolini sela postoje tragovi naseljenosti iz ...

24 Aug

Selo Crvena Jabuka

CRVENA JABUKA je stočarsko planinsko selo razbijenog (rasutog) tipa koje povezuje 29 mahala, smeštenih u dolini gornjeg toka reke Tegošnice. Nalazi se ...

24 Aug

Selo Bogdanovac

BOGDANOVAC je bio stočarsko naselje razbijenog tipa (sa 4 mahale) u podnožju Mečjeg vrha, jednog od vrhova Suve planine u ...

24 Aug

Selo Malo Bonjice

Selo BONJINCE MALO je bilo ratarsko- stočarsko naselje zbijenog tipa (sa 9 zaseoka) na nižim padinama Suve planine u ...