24 Aug

Selo Veliko Bonjince

VELIKO BONJINCE je bilo ratarsko- stočarsko naselje zbijenog tipa (sa 6 mahala) na padinama Suve planine u Lužničkom Zaplanju. Selo se nalazi na tromeđi Jablaničkog, Nišavskog i Pirotskog okruga. Naselje je staro...

24 Aug

Selo Bratiševac

BRATIŠEVAC je bio stočarsko naselje razbijenog tipa (sa 6 mahala) na severozapadu Lužničke kotline i u podnožju Suve planine u Lužničkom Zaplanju. Pominje se, ...

24 Aug

Selo Brestov Dol

BRESTOV DOL je bio stočarsko naselje razbijenog tipa (sa 8 mahala) u podnožju Suve planine u Lužničkom Zaplanju. Naziv sela je fitogeografskog porekla- po brestu. Po prvi ...

24 Aug

Selo Gorčince

GORČINCE je bilo ratarsko- stočarsko naselje razbijenog tipa (sa 13 zaseoka- mahala) u podnožju Suve planine u Lužničkom Zaplanju. Naziv dobija po svom osnivaču...

24 Aug

Selo Grnčar

GRNČAR je bio stočarsko- ratarsko naselje zbijenog tipa (21 mahala sa rodovskim nazivima) u klisurskoj dolini reke Lužnice. Nalazi se u samom podnožju Suve planine u Lužničkom Zaplanju. Selo Grnčar je ...