24 Aug

Selo Dol

DOL je bilo stočarsko seosko naselje razbijenog tipa (sa 5 zaseoka- mahala). Nalazi se na nižim padinama Suve planine u dolini Dolskog potoka. Naziv je dobio po glavnoj ...

24 Aug

Selo Zavidince

ZAVIDINCE je bilo ratarsko- stočarsko seosko naselje razbijenog tipa (sa 28 mahala), i nalazi se u podnožju Suve planine između planinskih vrhova Kule i Gorunove Glave u Lužničkom Zaplanju. Postoje tragovi porušenih zidina gde su se ...

24 Aug

Selo Izvor

IZVOR je bilo ratarsko- stočarsko seosko naselje razbijenog tipa (sa 9 zaseoka- mahala), i nalazi se u samom podnožju Crnog Vrha- planinskog vrha Suve planine u ...

24 Aug

Selo Linovo

LINOVO je bilo stočarsko- ratarsko seosko naselje razbijenog tipa (sa 3 zaseoka- mahale), i nalazi se u samom podnožju Crnog Vrha- planinskog vrha Suve planine u Lužničkom Zaplanju. Kroz selo protiče i reka Linovštica, koja se ...

24 Aug

Selo Ljuberadja

LJUBERAĐA je bilo stočarsko- ratarsko seosko naselje zbijenog tipa (sa 7 zaseoka- mahala), i nalazi se u samom podnožju Suve planine u Lužničkom Zaplanju, kod ušća leve pritoke Murgovice u reku Lužnicu. Ljuberađa se, ...