24 Aug

Selo Suračevo

SURAČEVO je ratarsko- stočarsko naselje zbijenog tipa (sa 11 mahala) u Lužničkoj kotlini na padinama Suve planine i njenog planinskog vrha Pribovice u Lužničkom Zaplanju. Nalazi se na samom prilazu ...

24 Aug

Selo Štrbovac

ŠTRBOVAC je stočarsko naselje razbijenog tipa na padinama Golemog Vrha- jednog od planinskih vrhova Suve planine u Lužničkom Zaplanju. Sastoji se od 2 celine i nalazi se s obe ...