O NAMA

Turistička organizacija Opštine Babušnica je osnovana Odlukom Skupštine Opštine 25.09.2008. godine, u svojstvu Javne službe.

Zadaci organizacije:
-Primarni zadatak rada Turističke organizacije je valorizacija, očuvanje, zaštita i razvoj turističkog prostora opštine Babušnica.

-Misija
-Pažljivo koordinisanim saradničkim aktivnostima, svrsishodnim programima, aktiviranjem svih raspoloživih resursa i potencijala, kontinuirano uredjivati turističku ponudu u cilju unapredjivanja kvaliteta života, dostupnosti i samoodrživog razvoja turističkog prostora opštine Babušnica.

- Vizija
-Funkcionalna turistička organizacija - optimalno organizovana, saradnički orijentisana, prepoznatljiva na lokalnom, nacionalnom i medjunarodno - regionalnom nivou, koja promoviše i čini dostupnim kvalitetne i autentične proizvode, usluge i uslove za aktivni odmor, relaksaciju, sport i rekreaciju, očuvanje duševnog mira i fizičkog zdravlja, edukaciju, celoživotno obrazovanje, razvoj preduzetničkih, kulturnih i naučnih kompetencija, obogaćivanjem ličnog iskustva značajnog za za svakodnevni život, praktičnu primenu znanja i snalaženje u kompleksnim okolnostima.

DELATNOSTI

Turistička organizacija se bavi organizacijom izleta, obilascima kulturno-istorijskih spomenika, objekata i lokaliteta, obilaskom grada u pratnji lokalnih vodiča, zakazivanjem i najavom poseta, organizuje kulturne i sportske manifestacije, sajmove, posebno one sa etno obeležjima ovog kraja, kongrese i naučne skupove, seminare, podizanje turističke kulture stanovništva ovog područja, priprema za prepoznatljivi brend sa ovog područja, razne promocije, priredbe, kao i moguænost plasiranja proizvoda sa etno obeležjima ovog područja, daje informacije i druge nepomenute usluge.