Hram Svetog proroka Ilije, Ljuberadja

26 Aug

O hramu Svetog proroka Ilije u Ljuberađi, postoji zapis da ga je izgradio pop Nikola o svom trošku 1869. godine , a da su na osvećenju bila prisutna dva mitropolita: mitropolit niški Kalinik i mitropolit pirotski Partenije.Pored hrama nalazi se i parohijski dom.