Tradicionalni izlet - Šanac

Najbliže izletište koje se može posetiti je na brdu Jeremija i nalazi se na svega 4 km od Babušnice. To je vojno utvrđenje koje se zove Šanac, a podigao ga je kralj Aleksandar Obrenović i vremenom je preuređeno u izletište sa vidikovcem. Za gradnju utvrđenja korišćen je kvalitetan kamen kompaktne strukture. Šanac predstavlja značajan arhitektonski objekat vojnog građevinarstva Srbije XIX veka. Po svojoj koncepciji je jedinstven na teritoriji jugoistočne Srbije. Babušničani masovno posećuju Šanac 2.maj svake godine...

Photos